Oferta

Dynamiczny rozwój firmy jest potwierdzeniem kompetencji zespołu, które zostały docenione przez naszych Klientów. Świadczymy kompleksową obsługę księgowo-podatkową oraz obsługę kadr i płac dla podmiotów o różnym profilu działalności i formie prawnej. Naszymi klientami są zarówno małe jednoosobowe firmy opodatkowane w sposób zryczałtowany, jak też spółki prawa handlowego. Każdy z naszych klientów jest dla nas Klientem najważniejszym.

Proponowana przez nas oferta obejmuje pełną obsługę księgową oraz finansową firm i przedsiębiorstw, adresowana jest zarówno do spółek handlowych, spółek osobowych, stowarzyszeń, fundacji oraz osób fizycznych.

Usługi księgowe:

 • rozliczanie podatników będących na karcie podatkowej,
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ksiąg handlowych,
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, a także innych ewidencji w zależności od zgłoszonych potrzeb klienta,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT,
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych,
 • sporządzanie wniosków o zwrot podatku VAT z tytułu materiałów budowlanych,
 • sporządzanie informacji statystycznych dla GUS na podstawie danych wynikających z prowadzonych urządzeń księgowych,
 • reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS w oparciu o udzielone pełnomocnictwa.
Usługi kadrowe i płacowe:
 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej wraz aktami osobowymi,
 • sporządzanie listy płac,
 • sporządzanie oraz dostarczanie do ZUS oraz Urzędu Skarbowego obowiązkowych deklaracji i rozliczeń dotyczących pracowników i właścicieli,
 • sporządzanie dokumentów i rozliczeń przeznaczonych dla pracowników (PIT4, PIT11),
 • dostarczanie informacji o zmianach przepisów z zakresu obsługi kadrowej.
Usługi administracyjne:
 • zakładanie firm,
 • zgłaszanie nowozałożonych podmiotów gospodarczych we właściwych urzędach,
 • współpraca przy uzgadnianiu planu kont i obiegu dokumentów,
 • tworzenie regulaminów i zarządzeń niezbędnych w prawidłowym funkcjonowaniu firmy,
 • likwidacja firm.
Doradztwo celne i Intestat
 • sporządzanie deklaracji wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw towarów,
 • doradztwo w sprawach celnych.